Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-05-2016 godz. 13:19:22

Poprawka 4

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23