Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych

Dnia 19-05-2016 godz. 13:13:58

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 56 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19