Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych

Dnia 19-05-2016 godz. 13:13:36

Poprawka 3

Za: 56 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19