Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych

Dnia 19-05-2016 godz. 13:13:14

Poprawka 2

Za: 54 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24