Narzędzia:

Dnia 18-05-2016 godz. 11:04:16

Za: 51 Przeciw: 19 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 30