Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-05-2016 godz. 13:08:10

Poprawka 2

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14