Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Dnia 12-05-2016 godz. 13:05:06

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 29 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 13