Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 12-05-2016 godz. 13:02:09

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20