Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

Dnia 12-05-2016 godz. 13:15:20

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11