Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.

Dnia 12-05-2016 godz. 13:13:49

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11