Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 12-05-2016 godz. 13:01:41

Poprawka

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25