Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-05-2016 godz. 13:11:36

Poprawka 12

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11