Narzędzia:

Dnia 11-05-2016 godz. 11:04:19

Za: 52 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 22