Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-05-2012 godz. 13:45:20

Poprawka 2-5, 7-10, 12

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13