Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-05-2012 godz. 13:44:19

Poprawka 1

Za: 66 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 14