Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Dnia 10-05-2012 godz. 13:39:57

Poprawka 2

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15