Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Dnia 10-05-2012 godz. 14:03:22

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14