Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Dnia 10-05-2012 godz. 14:02:39

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19