Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę śmierci Bolesława Prusa

Dnia 10-05-2012 godz. 14:01:42

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14