Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Dnia 10-05-2012 godz. 14:00:27

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14