Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 10-05-2012 godz. 13:37:34

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16