Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dnia 10-05-2012 godz. 13:52:45

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13