Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-05-2012 godz. 13:46:34

Poprawka 13

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 16