Narzędzia:

Powołanie stałych komisji senackich.

Dnia 17-11-2011 godz. 13:21:49

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7