Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-04-2016 godz. 21:18:38

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 81 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18