Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Dnia 20-04-2016 godz. 21:17:52

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15