Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Dnia 20-04-2016 godz. 21:17:32

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 29 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15