Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-04-2016 godz. 21:13:50

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15