Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-04-2016 godz. 21:11:44

Poprawka 14, 23, 29, 35

Za: 26 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 18