Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-04-2016 godz. 21:10:53

Poprawka 6, 12, 22, 28, 34

Za: 29 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16