Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-04-2016 godz. 21:10:05

Poprawka 5, 11, 21, 27, 33

Za: 26 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16