Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-04-2016 godz. 21:09:25

Poprawka 4, 10, 20, 26, 32

Za: 29 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16