Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-04-2016 godz. 21:08:13

Poprawka 2, 8, 19, 25, 31

Za: 23 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 16