Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-04-2016 godz. 21:04:43

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17