Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:29:12

Poprawka 8

Za: 28 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12