Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:28:46

Poprawka 7

Za: 30 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 12