Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:28:21

Poprawka 6

Za: 31 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12