Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:27:53

Poprawka 4

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12