Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:27:24

Poprawka 3

Za: 30 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12