Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Józefa Czapskiego

Dnia 14-04-2016 godz. 00:46:00

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14