Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:45:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13