Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:44:12

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 58 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12