Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:43:44

Poprawka 54

Za: 29 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13