Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:39:46

Poprawka 38

Za: 85 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13