Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:39:20

Poprawka 37, 39-41

Za: 3 Przeciw: 83 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13