Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:38:52

Poprawka 35

Za: 29 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14