Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:26:31

Poprawka 1, 11, 24

Za: 37 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12