Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:38:02

Poprawka 32

Za: 38 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12