Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:34:57

Poprawka 22, 47

Za: 40 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12