Narzędzia:

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Dnia 14-04-2016 godz. 00:34:27

Poprawka 21, 46

Za: 36 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12